Genomineerden Goudvink bekend gemaakt

12-11-2018 | Nieuwsbericht

De drie genomineerden voor de Goudvink zijn bekend!

  1. Rekenkamer Utrecht, Hulp bij maatwerk
  2. Rekenkamer Oost-Nederland, Handvatten PS voor netwerksturing
  3. Rekenkamercommissie Soest, Evaluatie Hart van de Heuvelrug

De expertjury gaat aan de slag om te bepalen wie de Goudvink 2018 in ontvangst mag nemen! Net als voorgaande jaren kijkt de jury of alle elementen van een goed rapport aanwezig zijn en wat het effect van het betreffende rapport is en wat heeft de raad/PS met het rekenkamerproduct gedaan?

De expertjury bestaat uit een aantal stakeholders en experts uit het veld van openbaar bestuur, toezicht en wetenschap:

  • Koos Janssen, burgemeester Zeist
  • Peter van der Knaap, directeur/bestuurder Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Den Haag
  • Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur, Universiteit Maastricht
  • Peter Peeters, raadsgriffier Brunssum

Benieuwd wie gaat winnen? Kom dan naar het mini-symposium tijdens de ALV op 30 november a.s.!