Denk mee over profiel directeur NVRR

30-11-2020 | Nieuwsbericht

De NVRR wil verder professionaliseren en daarvoor gaat de vereniging een directeur aantrekken. Deze functie is nieuw. Het is een belangrijke ontwikkelingsfase voor de vereniging en het bestuur wil graag met de leden in gesprek over de eisen aan en verwachtingen van de directeur.

Drie vragen staan centraal:

  1. Wat verwacht je van de vereniging
  2. Wat verwacht je van de directeur
  3. Wat betekent dit voor het functieprofiel

We organiseren hiervoor vier digitale bijeenkomsten:

  • Dinsdag 8 december, 19.30 – 21.00u
  • Woensdag 9 december, 15.30 – 17.00u
  • Woensdag 9 december, 19.30 – 21.00u
  • Donderdag 10 december, 15.30 – 17.00u

Bij elk van de bijeenkomsten zijn bestuursleden aanwezig en de interim-directeur. We nodigende NVRR-leden van harte uit om aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen. Mocht je verhinderd zijn, dan kan iemand anders namens jouw rekenkamer of rekenkamercommissie deelnemen. De opbrengst van de bijeenkomsten wordt later verwerkt in het definitieve functieprofiel. Verder wordt gezorgd voor een terugkoppeling van de opbrengst op hoofdlijnen naar de leden via de website.

Degenen die zich hebben opgegeven ontvangen naast de zoom-link ter voorbereiding een korte notitie met daarin meer informatie over de positie en functie en een eerste globale concept-profielschets.