Opnieuw uitstel behandeling wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

19-01-2021 | Nieuwsbericht

Update 19 januari 2021

Vanwege het aftreden van het kabinet op 15 januari zal de Tweede Kamer bepalen welke onderwerpen (met name wetsvoorstellen) controversieel zijn en daarom niet in de Kamer worden behandeld tot er een nieuw kabinet is. Mogelijk zal het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers ook op deze lijst worden geplaatst. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat hier gemeld.


Op 8 december jl. heeft de minister van BZK in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw om uitstel van behandeling van het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers gevraagd. De minister werkt nog aan een wijziging inzake rekenkameronderzoek bij waterschappen en zij wil ook de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording hierbij betrekken. “Het streven is de nota van wijziging in januari 2021 aan de Afdeling advisering van de Raad van State te zenden”. Daarmee wordt de kans klein dat het wetsvoorstel nog voor de Kamerverkiezingen zal worden behandeld. Het NVRR-bestuur betreurt het dat daardoor de onduidelijkheid over de toekomst van rekenkamercommissies blijft voortbestaan. De NVRR vindt het van groot belang dat er snel duidelijkheid komt – lukt het niet meer voor de Kamerverkiezingen dan toch ten minste voor de raadsverkiezingen van 2022, zodat we weten waar we aan toe zijn en met een volwaardig bestuurlijk instrumentarium voor de lokale democratie de nieuwe raadsperiode tegemoet kunnen treden. Dat is ook in het belang van een adequate ondersteuning van de volksvertegenwoordiging waar nog onlangs de ROB op heeft aangedrongen.