Aanmeldingsformulier:

NVRR Algemene Ledenvergadering,
Mini-Symposium en uitreiking GoudvinkVrijdag 30 november 2018 bij Mammomi in Utrecht

 

 

Gegevens:  
Voornaam:  
Tussenvoegsel:  

Achternaam:

 
Rekenkamer/Organisatie:                   
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoonnummer:  
E-mail:  
   
Indien u voorzitter of afgevaardigde bent van meerdere rekenkamers (naast diegene die u hierboven heeft ingevuld), wilt u deze dan alstublieft hiernaast aangeven?

 

 

 

 

 

Wilt u de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijwonen van 11.00-12.00 uur?

 

 Ja, graag

 

Wilt u gebruik maken van de lunch?
(12.00-13.00 uur)

 

 Ja, graag

 

Wilt u deelnemen aan het mini-symposium, inclusief uitreiking Goudvink?
(13.00-15.00 uur)

 

 Ja, graag
Eventuele dieetwensen/opmerkingen:
Annuleren: Bent u onverwachts niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, dan ontvangen wij uw annulering graag uiterlijk donderdag 22 november 2018  U kunt ook een vervanger sturen, mits u dat van tevoren doorgeeft; dit in verband met de juiste tenaamstelling op de badge.