Over het Ontwikkelteam

Het O-team heeft als doel om de NVRR te ondersteunen bij de verdere professionalisering (kwaliteitsborging) en kennisontwikkeling (opleiding en scholing). Dit gebeurt door zorg te dragen voor:
▪ een actueel, relevant en gewaardeerd opleidingsaanbod dat aansluit bij de behoefte van (toekomstige) leden;
▪ de ontwikkeling (en verspreiding) van een samenhangende geheel aan producten dat gebruikt kan worden voor de uitvoering van de rekenkamerfunctie en
▪ de ontwikkeling en coördinatie van het ‘doe mee onderzoek’.

Het O-team bestaat uit actief betrokken onderzoekers en bestuurders van rekenkamers die in ieder geval lid zijn van de NVRR. Er wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging vanuit de verschillende rekenkamers (lokaal, provinciaal, waterschappen en landelijk).

De deelnemers zijn:

Ruud van Druenen, lid Rekenkamer Wageningen
André Hengeveld voorzitter van de rekenkamercommissies Land van Cuijk en van Hollandse Delta
Sjoerd Keulen, bestuurslid Rekenkamer Utrecht
Manon Laan, onderzoeker bij de Randstedelijke Rekenkamer
Suzan Mathijssen, secretaris-directeur Rekenkamer Oost-Nederland en tevens bestuurslid NVRR
Jamilja van der Meulen, bestuurslid Rekenkamer Dronten en tevens bestuurslid NVRR
Ard Schilder, directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer
Jolien Wiegman, secretariaat NVRR

Mocht je willen deelnemen aan het O-team laat het ons weten door contact op te nemen met info@NVRR.nl of tel 085 - 225 02 75.