Introductiefolder

Na de Provinciale Staten verkiezingen begint de periode van kennismaken met de nieuwe Statenleden. De NVRR heeft een introductiefolder voor nieuwe Statenleden ontworpen waarin het rekenkamerwerk onder de aandacht wordt gebracht. Kort en bondig wordt aangegeven wat de provinciale rekenkamer doet en wat men van hen kan verwachten. Ook de rol die de Statenleden zelf kunnen spelen bij het werk van de rekenkamer wordt belicht.