Skip to main content

30-05-2011

Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop

Beheerplannen in uitvoering

Samenvatting

Met beheerplannen zijn omvangrijke bedragen gemoeid. Jaarlijks wordt een substantieel bedrag aan voorziening(en) toegevoegd. Onderzocht is of de beheerplannen voldoen aan de toegekende functie en of er verbeteringen mogelijk zijn.

Onderzoeksvraag

Wat is de functie van de beheerplannen, thans en in de toekomst?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Ingestuurd door
Hans Slooijer
E-mailadres
hansslooijer@bmc.nl

Documenten