Skip to main content

29-10-2013

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Onderwijshuisvesting in de steigers

Samenvatting

Het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân is nog volop in ontwikkeling. De gemeente beschikt over een verordening om aanvragen te kunnen beoordelen die voldoet aan de wettelijke criteria, maar is er door het grote aantal partijen en hun (soms tegengestelde) belangen niet in geslaagd een Integraal Huisvestingsplan vast te stellen. Dit heeft tot gevolg dat een lange termijn visie op en integrale benadering van het thema onderwijshuisvesting ontbreekt. De gemeente zou zich moeten bezinnen op de vraag of andersoortige beleidsinstrumenten niet beter recht doen aan de diversiteit in belangen die een rol spelen bij het onderwijshuisvestingsbeleid.

Onderzoeksvraag

Hoe valt het proces van beleidsvorming en uitvoering van onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs in termen van doelmatigheid en doeltreffendheid te beoordelen en mogelijkerwijs te verbeteren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Súdwest-Fryslân
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Ingestuurd door
Marsha de Vries
E-mailadres
info@marshadevries.nl

Documenten