11-10-2012

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Risico’s in grondexploitatie gemeente Súdwest-Fryslân

Samenvatting

Risicomanagement staat hoog op de agenda van de gemeente Súdwest-Fryslân en krijgt voldoende aandacht van het bestuur, het management en de medewerkers. De gemeente legt haar accent nog sterk op de inventarisatie, kwantificering en analyse van risico’s. Aan de hand daarvan worden financiële maatregelen getroffen. Minder aandacht wordt besteed aan het treffen van overige beheersmaatregelen en het monitoren van de effectiviteit van deze maatregelen. Hierdoor bestaat de kans dat de gemeente onnodige risico’s loopt. De gemeentelijke grondexploitatie kan worden beschouwd als illustratie van de praktijk.

Onderzoeksvraag

In hoeverre beheerst de gemeente Súdwest-Fryslân haar risico’s op het gebied van grondexploitatie en welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden om de mate van risicobeheersing te optimaliseren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeente Súdwest-Fryslân
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Ingestuurd door
Marsha de Vries
E-mailadres
info@marshadevries.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.