Skip to main content

11-09-2014

Rekenkamercommissie Woensdrecht

Rekenkamerbrief Onderzoek Briefafhandeling

Samenvatting

De rekenkamercommissie constateert dat het percentage tijdig afgehandelde brieven, dat het college heeft gepresenteerd, gebaseerd is op een systematiek die discutabele variabelen bevat.

Onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de briefafhandeling aan de normen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Woensdrecht
Ingestuurd door
Dies Rijk
E-mailadres
d.c.rijk@home.nl

Documenten