Skip to main content

25-02-2015

Algemene Rekenkamer

Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet

Samenvatting

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of het Rijk er goed op toeziet dat de investeringen die netbeheerder TenneT doet in ons hoogspanningsnet doelmatig zijn. ‘Doelmatig’ wil zeggen: noodzakelijk voor de kwaliteit en capaciteit van de stroomvoorziening en niet te duur. TenneT is 100% staatseigendom en de enige partij die elektriciteit mag transporteren over het hoogspanningsnet. Het bedrijf heeft dus een monopoliepositie.

Onderzoeksvraag

In dit rapport staat de vraag centraal of het Rijk er in voldoende mate op toeziet dat de investeringen die TenneT doet in het hoogspanningsnet doelmatig zijn – dat wil zeggen: noodzakelijk en niet te duur.
De noodzaak heeft te maken met de kwaliteit en capaciteit die met het oog op betrouwbaarheid en duurzaamheid nodig is.
Om te kunnen beoordelen of een investering niet te duur is moet het Rijk nagaan of TenneT de goedkoopste oplossing kiest en of TenneT die oplossing ook uitvoert tegen zo laag mogelijke kosten.
Wanneer investeringen in het transportnet niet doelmatig zijn, is dat nadelig voor enerzijds particulieren en zakelijke afnemers (die een hogere elektriciteitsrekening krijgen) en anderzijds voor de Staat (die meer geld ter beschikking moet stellen bij de financiering van de investeringen).

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Ministerie van Economische Zaken, TenneT
Rekenkamer(commissie)
Algemene Rekenkamer
Ingestuurd door
Meijer-Wassenaar
E-mailadres
l.meijer-wassenaar@rekenkamer.nl

Externe link