Skip to main content

01-09-2016

Rekenkamercommissie Doetinchem

Van aanbeveling naar actie

Samenvatting

De rekenkamer heeft gekeken in hoeverre sprake was van doorwerking van onderzoeksrapporten en rekenkamerbrieven en welke factoren daarbij van invloed zijn geweest. Het onderzoek richt zich op rapporten en rekenkamerbrieven uit de periode 2012-2014.
De rekenkamer concludeert dat de doorwerking groter is naarmate de onderwerpen beter aansluiten bij actuele thema’s van de raad. Het is wel noodzakelijk dat de aanbevelingen onmiddellijk worden opgepakt; als dit niet gebeurt, verslapt de aandacht van de raad voor de toezeggingen van het college. Deze hoofdconclusies zijn uitgewerkt in vijf deelconclusies.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is er sprake van doorwerking van onderzoeksrapporten en rekenkamerbrieven in de gemeente Doetinchem en welke factoren zijn daarbij van invloed geweest?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Ingestuurd door
Marta Schennink
E-mailadres
rekenkamer@doetinchem.nl

Documenten