Skip to main content

08-10-2018

Rekenkamercommissie Soest

Onderzoek gemeentelijk duurzaamheidsbeleid Soest

Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de mogelijkheden die de gemeente heeft om de effectiviteit van het beleid te vergroten. Het is een mid term review.

Onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend is het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, zijn de randvoorwaarden aanwezig om de duurzaamheidsdoelen te behalen en vervult de gemeenteraad van Soest hierin zijn kaderstellende en controlerende rol?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Decisio
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Doelmatigheid
Gericht op
Gemeenteraad Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Mevr. M. Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten