Skip to main content

27-06-2007

Algemene Rekenkamer

Programmabegroting 2007

Samenvatting

De rekenkamer heeft de kwaliteit van de programmabegroting en de doorwerking ervan onderzocht. Naast kwaliteit wordt ook gekeken naar de manier van tot standkoming van de begroting

Onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de programmabegroting 2007 van de gemeente Leerdam aan de te stellen eisen en in hoeverre is deze begroting te gebruiken als instrument om kaders te stellen, middelen te alloceren, bij te sturen en te verantwoorden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Leerdam
Rekenkamer(commissie)
Algemene Rekenkamer
Ingestuurd door
O. Wevers
E-mailadres
o.wevers@vijfheerenlanden.nl

Documenten