Skip to main content

2021-03-05

Rekenkamercommissie Apeldoorn

Toezicht en Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

Samenvatting

Op het gebied van toezicht en handhaving op OOV gaat er veel goed in Apeldoorn. De
beleidskaders zijn actueel, er is een duidelijk verband tussen beleid en uitvoeringsprogramma’s en er is op grote lijnen tevredenheid over de uitvoeringspraktijk. Apeldoorn wordt gezien als een relatief veilige grote gemeente. De gemeentelijke inzet is er dan ook op gericht om dat zoveel mogelijk te behouden. Daarin hebben allerlei partijen een rol zoals gemeente, politie, Openbaar Ministerie, zorgpartners én inwoners.

Onderzoeksvraag

Welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid heeft de gemeente Apeldoorn vastgesteld en wordt dit beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente Apeldoorn
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Ingestuurd door
Joyce Zweers
E-mailadres
jm.zweers@apeldoorn.nl

Documenten