Skip to main content

2021-04-15

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Gemeentelijke rioolwatertaken: inrichting

Samenvatting

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor een goede werking van het riool en laat de uitvoering en het beheer ervan over aan Waternet. Waternet is een gemeenschappelijke operationele organisatie, waarin Amsterdam samenwerkt met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De riolering in Amsterdam is een complex en omvangrijk onderwerp. Daarom delen we ons onderzoek op in verschillende deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek gaat over de inrichting en het aansturen van de gemeentelijke rioolwatertaken en de centrale vraag is: in hoeverre voeren de verschillende partijen de gemeentelijke rioolwatertaken in Amsterdam adequaat uit? Vervolgens richt het tweede deelonderzoek zich meer op de daadwerkelijke uitvoering van de rioolwatertaken.

Onderzoeksvraag

In hoeverre worden de gemeentelijke rioolwatertaken adequaat uitgevoerd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam/Waternet
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
Mevrouw R. Hoogendijk
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link