Skip to main content

2010-01-28

Rekenkamer Den Haag

Grip op grote projecten. Onderzoek naar sturing en controle van grote projecten.

Samenvatting

De grip van de Raad op grote projecten kan beter. ‘Het besluitvormingsproces en de positie van de raad daarin is niet altijd duidelijk’, aldus het rapport van Rekenkamer Den Haag over grote projecten.

Op donderdag 28 januari 2010 presenteerde de Rekenkamer Den Haag haar rapport over grote projecten in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO). De rekenkamer onderzocht bij twee belangrijke grote projecten of de benodigde informatie beschikbaar is voor de raad, of de beschikbare informatie juist, volledig, betrouwbaar en tijdig is en tot slot hoe de raad die informatie gebruikt.

Onderzoeksvraag

Is de Raad in staat bij grote projecten zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Den Haag
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Ingestuurd door
Coen Eisma
E-mailadres
coen.eisma@denhaag.nl

Externe link