Voorzitter NVRR

De vereniging NVRR wil zich in de komende jaren verder profileren en professionaliseren en heeft daartoe een ambitieus Meerjarenbeleidplan opgesteld dat in november 2013 door de leden is goedgekeurd en wat in de komende jaren gerealiseerd moet worden. De NVRR wordt geleid door een vrijwilligersbestuur bestaande uit 7 leden. Binnen dit bestuur is een vacature ontstaan voor de functie van: Voorzitter NVVR (M/V) - Inspirator met scherp oog voor de samenleving en de rol van de rekenkamer.
Bijlage
Meer informatie