Lid voor de Rekenkamercommissie

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Bloemendaal
De rekenkamercommissie verricht onderzoek waarbij de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid centraal staat. De rekenkamercommissie heeft contact met de raad over mogelijke onderzoeksonderwerpen, maar bepaalt zelfstandig haar onderzoeksagenda en voert de onderzoeken zelf uit. Over de onderzoeksresultaten brengt de commissie openbare rapportages uit.
Bijlage
Meer informatie