Secretaris-onderzoeker Rekenkamer

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie IJsselstein
De commissie bestaat uit drie externe leden waaronder de voorzitter, die zal worden bijgestaan door een secretaris/onderzoeker. De rekenkamercommissie maakt gebruik van externe onderzoeksbureaus maar verricht ook zelf onderzoek.
Bijlage