Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen
Wegens vertrek van de voorzitter zijn zij op zoek naar een nieuw lid. Het nieuwe lid heeft geen directe binding met de gemeente Hulst en Terneuzen en wordt geselecteerd op basis van professionaliteit, deskundigheid en kennis. Onderzoekswerkzaamheden kunnen tot de taken behoren. Mensen die eerder gekandideerd hebben, worden uitdrukkelijk verzocht om hun interesse in deze functie te (her)bevestigen.
Bijlage