Molenlanden zoekt drie leden rekenkamer (waaronder voorzitter)

Opdrachtgever: Rekenkamer Molenlanden
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn op 1 januari 2019 samen verder gegaan als gemeente Molenlanden. De rekenkamer bestaat uit drie leden die worden benoemd voor een periode van zes jaar. Zij vergaderen gemiddeld 10 keer per jaar. De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat haar eigen onderzoeksagenda – na raadpleging van de gemeenteraad – vaststelt. Vanuit de gemeenteraad is er een begeleidingsgroep voor de rekenkamer, die fungeert als aanspreekpunt voor en namens de raad. Neem voor meer informatie contact op met Jarno Groenveld (plaatsvervangend griffier) via jarno.groenveld@jouwgemeente.nl. Hij ontvangt graag uw motivatiebrief en cv via email tot uiterlijk 23 september 2019.
Bijlage
Meer informatie