Extern lid en een externe voorzitter

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld
De rekenkamercommissie van de gemeente Noordenveld (Noord Drenthe) onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente uitgevoerde beleid. De commissie rapporteert en adviseert hierover aan de gemeenteraad. De raad van Noordenveld verwacht van de rekenkamercommissie een onafhankelijke en kritische opstelling, inlevingsvermogen, een open en communicatieve houding en een integere manier van werken. De rekenkamercommissie Noordenveld stelt na consultatie van de raad en de bevolking zelf zijn onderzoeksagenda op en werkt momenteel met een jaarlijks onderzoeksbudget van ruim €28.000,-. De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden, waarvan er twee lid zijn van de gemeenteraad. De overige twee leden en de voorzitter zijn extern. Sinds de start van haar werkzaamheden heeft de rekenkamercommissie Noordenveld 18 onderzoeksrapporten uitgebracht.
Bijlage