Lid van de Rekenkamercommissie

Opdrachtgever: Gemeente Schagen
We verwachten van de kandidaat dat hij/zij actief deelneemt aan de voorbereiding en uitvoering van de onder-zoeken. De kandidaat heeft een vlotte pen en kan de onderzoeksresultaten vertalen naar concrete en praktijk-gerichte aanbevelingen.
Bijlage