Junior-Onderzoeker

Opdrachtgever: Noordelijke Rekenkamer
In haar onderzoek brengt de Noordelijke Rekenkamer provinciale bestuursprocessen en beleidsprestaties nauwkeurig in kaart. De bevindingen worden getoetst aan beleidsdoelstellingen, bevoegdheden, wettelijke normen en eisen van doelmatigheid en doeltreffendheid. Als junior-onderzoeker verricht je je werk onder leiding van en met begeleiding door een ervaren onderzoeker. Je krijgt te maken met:  nauwkeurig analyseren van beleidsplannen, wettelijke kaders, uitvoeringsbesluiten en netwerken van organisaties;  uitvoeren van onderzoek;  inschatten van politiek-bestuurlijke verhoudingen en van de verhouding tussen overheden (vertrekkend vanuit de positie van het middenbestuur);  toepassen van methoden van sociaalwetenschappelijk en/of juridisch onderzoek;  werken in een interdisciplinair team.
Bijlage
Meer informatie