Secretaris / onderzoeker

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand werkt voor negen gemeenten: Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, vier externe leden en twee parttime secretarissen/onderzoekers.
Bijlage