Secretaris Rekenkamercommissie

Opdrachtgever: RKC IJsselstein
Ter ondersteuning zoekt de rekenkamercommissie een secretaris die in voorkomende gevallen ook kan bijdragen aan het onderzoek van de rekenkamercommissie.
Bijlage
Meer informatie