Voorzitter Rekenkamer gemeente Deventer

Opdrachtgever: Gemeenteraad Deventer
De gemeenteraad van Deventer heeft op 10 juli 2019 besloten een rekenkamer (art 81a-81o gemeentewet) te installeren ter vervanging van de huidige rekenkamercommissie. Deventer zoekt aansluiting bij het wetsvoorstel ‘Versterking decentrale rekenkamers’ (35298). Op 26 februari 2020 heeft de raad besloten de rekenkamer in te vullen met een 5-tal leden waaronder een voorzitter.
Bijlage