3 leden (waaronder voorzitter) gezamenlijke rekenkamercommissie Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Opdrachtgever: Gemeenteraden van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
De gemeenteraden van Noardeast-Fryslân (45.000 inwoners) en Dantumadiel (19.000 inwoners) hebben besloten gezamenlijk een rekenkamercommissie op te richten die onderzoek doet naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde gemeentelijke beleid. Voor de op te richten gezamenlijke REKENKAMERCOMMISSIE zijn wij op zoek naar: 3 enthousiaste externe leden, waaronder een voorzitter. De gemeenteraden streven nadrukkelijk naar een gemengd team qua kennis en ervaring, met oog voor vernieuwende onderzoeksmethoden en een creatieve manier van presenteren. De commissie kan zelf onderzoek uitvoeren, maar kan ook gebruik maken van gespecialiseerde onderzoeksbureaus.
Bijlage
Meer informatie