Lid van de rekenkamercommissie Gorinchem

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem
De rekenkamercommissie Gorinchem De rekenkamercommissie (rkc) Gorinchem bestaat uit drie onafhankelijke leden. De rkc doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De commissie brengt daarvoor thema’s voor onderzoek in kaart, maakt daaruit een keuze en motiveert die keuze bij de raad. De rkc staat voor een vernieuwende manier van onderzoeken en een aansprekende wijze van presenteren aan de raad. ‘We zijn er voor de raad en de politiek’, dat is ons motto.
Bijlage
Meer informatie