Lid rekenkamercommissie van de raad van De Ronde Venen

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie De Ronde Venen
De gemeenteraad van De Ronde Venen is op zoek naar een lid van de rekenkamercommissie, met kennis van gemeentelijke financiën of bedrijfsvoering. De rekenkamercommissie De Ronde Venen ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.
Bijlage