Senior Onderzoeker Rekenkamer

Opdrachtgever: De heer A.H. Teeuw, Rekenkamer Gemeente Arnhem
Ben je nieuwsgierig, onderzoekend én verbindend? Past een politiek-bestuurlijke omgeving je als een jas? En wil je een bijdrage leveren aan onderzoek naar de vraag of een gemeentebestuur de doelen die ze heeft vastgesteld optimaal bereikt met de beschikbare middelen? Dan is de Rekenkamer van de gemeente Arnhem op zoek naar jou! Als senior onderzoeker is het jouw taak om, samen met de leden van de Rekenkamer én een junior onderzoeker, onderzoek te verrichten naar gemeentelijke processen, organisatie en beleid. Je werkt onderwerpen uit in probleemstellingen en onderzoeksvragen en levert een bijdrage aan de onderzoeksopzet.
Bijlage
Meer informatie