Veelzijdig Juridisch Onderzoeker

Opdrachtgever: Noordelijke Rekenkamer
Wij zijn op zoek naar een juridisch onderzoek(st)er die graag in multidisciplinaire teams werkt. Als onderzoeker verricht je je werk zowel zelfstandig als in samenwerking met collega’s. Je krijgt te maken met het nauwkeurig analyseren van wettelijke kaders, beleidsplannen, uitvoeringsbesluiten en netwerken van publieke en private organisaties; mede opzetten en uitvoeren van onderzoek; inschatten van politiek-bestuurlijke verhoudingen en van de verhouding tussen overheden (vertrekkend vanuit de positie van het middenbestuur); toepassen van methoden van juridisch onderzoek, veelal in combinatie met sociaalwetenschappelijk onderzoek; werken in een interdisciplinair team.
Bijlage
Meer informatie