Lid Rekenkamercommissie

Opdrachtgever: gemeente Midden-Drenthe
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Midden-Drenthe. De rekenkamercommissie bepaalt zelfstandig de onderzoeksagenda en begeleidt onderzoeken (uitgevoerd door externen). De rekenkamercommissie bestaat op dit moment uit twee leden en een voorzitter. Allen leveren een bijdrage aan het schrijven van een onderzoeksopzet, het verrichten van dossierstudies, het houden van interviews, de analyse van onderzoeksuitkomsten en het schrijven van onderzoeksrapportages. Bij deze werkzaamheden wordt de commissie ondersteund door een secretaris. Door vertrek van een van de leden (einde termijn) zoeken we een nieuw lid.
Bijlage
Meer informatie