Lid van de Rekenkamercommissie

Opdrachtgever: Gemeente Bergen (L)
De rekenkamercommissie van de gemeente Bergen (L) bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter. De gemeenteraad telt 15 leden van in totaal 4 partijen (CDA 6 zetels, PK 4 zetels, KERN 3 zetels en VVD 2 zetels). Het college van B&W telt drie wethouders, van de coalitiepartijen CDA, PK en VVD. Vanwege het vertrek van een van de huidige leden zoekt de gemeenteraad van Bergen: een lid voor de Rekenkamercommissie.
Bijlage
Meer informatie