Lid van de rekenkamercommissies Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Opdrachtgever: Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Sinds 1 januari 2015 werken de rekenkamercommissies (RKC’s) van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel samen in een personele unie: twee commissies maar met dezelfde vier externe leden. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Per 1 januari 2021 ontstaat er een vacature voor een lid van de rekenkamercommissies Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Taak van de RKC’s is om de controlerende en kaderstellende rol van de beide raden te versterken. De RKC’s doen dit door onderzoek te doen naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid en hierover te rapporteren aan de raden.
Bijlage
Meer informatie