Voorzitter en lid Rekenkamercommissie Tynaarlo

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Tynaarlo
Solliciteren kan via de website www.vooruitindrenthe.nl Wegens het aflopen van de benoemingstermijn is de Rekenkamercommissie op zoek naar een voorzitter en een rekenkamerlid. De Rekenkamercommissie Tynaarlo bestaat in totaal uit twee leden en een voorzitter, allen van buiten de gemeenteraad. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.
Bijlage
Meer informatie