Lid, tevens voorzitter, voor de Rekenkamer Heerlen

Opdrachtgever: Gemeenteraad Heerlen
Het lid van de Rekenkamer is verantwoordelijk voor het opstellen van de onderzoeksagenda, de formulering van onderzoeksopdrachten, het uitvoeren van het onderzoek of de selectie van onderzoe-kers/onderzoekbureaus, de onderzoeksbegeleiding, de rapportage aan de raad.
Bijlage
Meer informatie