Secretaris Rekenkamer Wageningen

Opdrachtgever: Rekenkamer Wageningen
Als secretaris heb je een belangrijke positie in de Rekenkamer. De leden zijn beperkt beschikbaar. Daarom zorgt de secretaris, onder aansturing van de voorzitter, voor het dagelijkse reilen en zeilen, waaronder: • de contacten met de gemeenteraad, het college, de griffie en de ambtelijke organisatie; • het voorbereiden, de verslaglegging, de archivering en het opvolgen van actiepunten van de vergaderingen (ongeveer elke 4-5 weken, meestal op maandag); • het opstellen van het jaarverslag en jaarplan van de Rekenkamer; • het bewaken van het budget en de inzet van middelen.
Bijlage
Meer informatie