Voorzitter en lid Rekenkamercommissie Zwolle

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Zwolle
De Zwolse Rekenkamercommissie bestaat op dit moment uit één externe voorzitter en vijf raadsleden. Vanwege het (aanstaande) vertrek van de voorzitter en een lid, zoekt de raad van de gemeente Zwolle: een externe voorzitter en een extern lid voor de Rekenkamercommissie eschrijving van de vacature
Bijlage
Meer informatie