Lid/Voorzitter en lid Rekenkamercommissie Kempengemeenten

Opdrachtgever: gemeente Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden
De gemeenteraden van Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben eind 2020 besloten de “Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissies Bladel, Eersel Oirschot en Reusel-De Mierden 2021” en de daarbij horende verordening vast te stellen. Voor de nieuw op te richten rekenkamercommissie (RKC) zijn de vier gemeenten gezamenlijk op zoek naar twee externe leden: Een lid/voorzitter en een lid.
Bijlage
Meer informatie