Onderzoeksproces

Categorie: (Onderzoeks)Proces

Het onderzoeksproces bestaat in grote lijnen uit acht stappen:

  1. Monitoring en selectie onderzoeksonderwerpen.
  2. Maken van het onderzoeksprogramma.
  3. Voorbereiden onderzoek en maken onderzoeksopzet.
  4. Uitvoeren onderzoek.
  5. Maken rapport van bevindingen .
  6. Ambtelijk en bestuurlijk wederhoor.
  7. Publicatie van het rapport en presentatie van het rapport aan de raad.
  8. Nazorg / opvolging en evaluatie van rekenkameronderzoek.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.