Aanmeldformulier Samenwerkingsdag 2017

Samenwerkingsdag NVRR-AR 12 oktober 2017 - Workshops

Programma

Tijd Activiteit
10.15 - 10.45 Inloop met koffie, thee en een koekje in plenaire zaal
10.45 - 11.45

Plenaire opening door de dagvoorzitters Francine Giskes en Gerrit Hagelstein
Keynote speaker Tabo Goudswaard (www.studiogoudswaard.com)

11.45 - 12.00 Naar workshops
12.00 - 12.45 1e ronde workshops
13.00 - 13.45 Lunch
13.45 - 13.55 Naar workshops
13.55 - 14.40 2e ronde workshops
14.40 - 14.50 Naar workshops
14.50 - 15.35 3e ronde workshops
15.35 - 15.45 Naar plenaire zaal
15.45 - 16.15 Plenaire afsluiting met dagvoorzitters
16.15 - 18.00 Borrel

 

  Workshop   Wie   Teaser
1. Follow the data met de codea-webtool  

Linda Meijer-Wassenaar en Diny van Est

  Om beter samen te werken met andere rekenkamers moeten we op zoek naar nieuwe efficiënte manieren van samenwerking en uitwisseling. We hebben het afgelopen jaar stappen gezet door onder andere onze data en methodologie van een onderzoek te  delen met 8 andere Rekenkamers en de Europese Rekenkamer. Hiervoor hebben we – i.s.m. studenten- een CODEA-webtool ontwikkeld. CODEA staat voor Coöperatieve Data exchange en Analysis. In deze workshop vertellen we meer hierover maar je gaat ook zelf aan de slag. Leren van experimenteren staat daarbij centraal.
           
2. Investigations  

Jaco Alberts en Sanne Kouwenhoven

  Beter goed gestolen dan slecht bedacht. De Britse rekenkamer voert al jaren ‘investigations’ uit. Snelle onderzoeken die leiden tot een feitelijk rapport, dus zonder conclusies en aanbevelingen. Maar die wel een discussie weten aan te zwengelen in het parlement! Quick wins dus: weinig inzet, grote resultaten. Maar hoe doe je dat? En kan dit concept in de Nederlandse context ‘gejat’ worden? Daar gaan we achter komen!
           
3. Follow the money?   Dr. Gerrit H. Hagelstein (bestuurslid NVRR, raadsgriffier Ede en UHD Bestuurs- en organisatiewetenschap Universiteit Utrecht)  

Steeds meer publieke uitgaven lijken zich aan het zicht van onze volksvertegenwoordigers te onttrekken.Het is in toenemende mate onduidelijk wie waar over gaat. Een ordentelijke verantwoording van publieke middelen lijkt een illusie. Dat moet en kan beter, maar hoe?

In deze workshop verkent u achtereenvolgens:‚Äč

  • de mogelijkheden om de verantwoording, en daarmee de controlerende rol van de volksvertegenwoordiging, te verbeteren;
  • de mogelijkheden om ook verbonden partijen en private partijen onderdeel te doen worden van deze verantwoording;
  • de vraag wat nodig en wenselijk is om tot betere verantwoording, met name op lokaal niveau, te komen en wie daarin leidend moet zijn.
           
4. De rekenkamer als hacker   Rolf Willemse   Gemeenten verwerken steeds meer privacygevoelige informatie van en over haar burgers. Deze laatsten moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met deze gegevens omgaat. Rekenkamers kunnen in de controle daarop een belangrijke rol  spelen. In deze workshop ervaringen uit Rotterdam: hoe kraak je als rekenkamer de informatiesystemen, wat  kan je daarbij allemaal tegenkomen en hoe breng je de resultaten naar buiten?
           
5. Hoe vind je een speld in een digitale hooiberg?   Noelle Ruckert, Thea de Haan en Edy Philipsen   De overheid slaat steeds meer grote hoeveelheden informatie elektronisch op. Dat biedt kansen om op een andere manier te gaan onderzoeken. Bij voorkeur sneller, efficiënter of uitgebreider. E-discovery is een tool (slimme software) en methodiek die in de forensische en juridische hoek is ontstaan en dat onder meer is gebruikt om de onderste steen boven te krijgen in het Enron onderzoek. De vraag die wij in een experiment hebben proberen te beantwoorden is of deze tool ook kan worden gebruikt in ons onderzoek. We willen onze ervaringen graag met meer mensen delen.
           
6. Van data naar verhaal   Suze Swarte  

Suze Swarte (information designer) zal een lezing geven over haar fascinatie voor datavisualisatie.

Verzamelen, ordenen en patroonherkenning spelen een belangrijke rol in haar werk (fotoboeken, exposities) en zelfs in tekeningen uit haar jeugd zijn al elementen van datavisualisatie terug te vinden.

Na de lezing gaan we aan de slag: Van een persoonlijke dataset opstellen tot het maken van een infographic.

Zie ook www.suzeswarte.nl
           
7. Werkwijzen voor een maatschappelijke rekenkamer volgens de kafkabrigade   Arjan Widlak  

Onderzoeksresultaten toetsen aan een normenkader is één manier van verantwoording afleggen. En een belangrijke. Maar wie wil leren en verbeteren aan de hand van onderzoek wil misschien ook de maatschappelijke effecten van beleid in beeld brengen, invoelbaar maken wat kosten en baten zijn voor burgers – ook de immateriële, en besluitvormers engageren om te willen leren. In deze workshop komen aanvullende onderzoeksmethoden aan bod voor verantwoordingsonderzoek. Met één van die methoden gaan we praktisch aan de slag: het stappenschema, een klantreis-methodiek specifiek gericht op overheden.

Zie ook www.kafkabrigade.nl
           
8. Kleurenanalyse   Ziezo   Wil je weten welke kleuren je laten stralen? Krijg je wel 'ns complimenten over hoe goed een kleur bij je staat? Nee? Dan is dit een hele leuke en waardevolle workshop, óók voor mannen!
           
9. Weet wat je eet   Ziezo   Wil je weten hoe voeding ervoor zorgt dat je je de hele dag energiek voelt? Dan is deze workshop echt is voor jou! Leer op een leuke en interactieve manier welk effect de lunch en tussendoortjes op je hebben. Je krijgt waardevolle tips die je direct kunt toepassen in de praktijk!
           
10. Aikido   Pieter Klaassen  

In Aikido gaat het er om de ander in te schakelen. Vanuit het simpele feit dat twee samen meer kunnen dan twee apart.

Om de ander in te schakelen spreek je de kracht aan van de ander en dit kan alleen als je dit vanuit je eigen kracht doet.

In de Aiki Aanpak gaat het om het bewustzijn van eigen Kracht. Dat is het startpunt. Aikido is een bijzondere weg om in balans te zijn met Jezelf, de Ander en je Omgeving.

Zie verder: http://www.Aikiart.nl

Voor deelname van deze aikido sessie is gemakkelijk zittende kleding handig. En wat dat is bepaal jezelf, voor de een is dat een spijkerbroek en voor de ander een driedelig pak. Mocht je je schoenen uit willen doen zorg dan voor hele sokken.