Skip to main content

Goudvink 2021

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

In 2021 start de Goudvink weer, de prijs voor het beste rekenkamerproduct. Meld uw rapport aan of attendeer de jury op een rapport van een (andere) rekenkamer(commissie).
Tot en met half juli kunnen rapporten aangemeld worden. Daarna worden in oktober drie nominaties bekend gemaakt, die aan een jury worden voorgelegd.