Disclaimer

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

Disclaimer

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@nvrr.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies via deze website, acht Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies zich niet aansprakelijk.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.