Skip to main content

Rekenkamerkompas

Sturen op eigen professionaliteit

Het Rekenkamerkompas ondersteunt leden van rekenkamers van gemeenten, provincies en waterschappen bij het sturen op eigen professionaliteit. Elke rekenkamer kan (of moet) voor een groot deel zelf bepalen hoe zij werkt. Daarom geeft het Kompas richting, maar schrijft niet voor. Maar rekenkamers oordelen en adviseren over de professionaliteit van het werk binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Dat vereist dat zij zelf ook bewust en zichtbaar werken aan hun eigen professionaliteit.
Het Kompas behandelt de volgende onderwerpen: Doel en visie; Leden; Ondersteuning; Contacten; Programmering en selectie; Onderzoeksopzet en -uitvoering; Evaluatie; en Kennismaken met de raad. Voor elk onderwerp biedt het Kompas aandachtspunten, afwegingen en voorbeelden, waarmee elke rekenkamer zelf haar koers op kwaliteit kan bepalen. Maar ook twee praktische werkvormen waarmee een rekenkamer zelfstandig met dat onderwerp aan de slag kan.
In 2019 zijn zeven columns geschreven hoe het rekenkamerkompas in de praktijk kan worden toegepast.
Eveneens zijn daartoe een aantal webinars gehouden.