• Home
  • Rekenkamerkompas

Rekenkamerkompas

Sturen op eigen professionaliteit

Het Rekenkamerkompas ondersteunt leden van rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten, provincies en waterschappen bij het sturen op eigen professionaliteit. Elke rekenkamer kan (of moet) voor een groot deel zelf bepalen hoe zij werkt. Daarom geeft het Kompas richting, maar schrijft niet voor. Maar rekenkamers oordelen en adviseren over de professionaliteit van het werk binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Dat vereist dat zij zelf ook bewust en zichtbaar werken aan hun eigen professionaliteit.

Het Kompas behandelt de volgende onderwerpen: Doel en visie; Leden; Ondersteuning; Contacten; Programmering en selectie; Onderzoeksopzet; Evaluatie; en Kennismaken met de raad. Voor elk van deze onderwerpen presenteert het Kompas een aantal aandachtspunten, afwegingen (helpende vragen) en voorbeelden, waarmee elke rekenkamer zelf haar koers op kwaliteit kan bepalen. Elk laatste voorbeeld is een praktische werkvorm waarmee een rekenkamer zelfstandig met dat onderwerp aan de slag kan.

In 2019 zijn zeven columns geschreven hoe het rekenkamerkompas in de praktijk kan worden toegepast.
Eveneens zijn daartoe een aantal webinars gehouden.
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.