Skip to main content

Wat zijn rekenkamers?

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

Wat is een rekenkamer?

  • Elke gemeente, provincie en waterschap moet een rekenkamer hebben. Rekenkamers onderzoeken de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid. Dat gaat om meer dan rekenen. Ze onderzoeken wat er gebeurt en wat dat kost en oplevert. En: hoe dat beter kan.
  • Een rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek. Iedereen kan onderwerpen aandragen, maar elke rekenkamer beslist zelf wat zij onderzoekt, wanneer zij dat doet en hoe zij dat doet. De meeste rekenkamers doen een paar onderzoeken per jaar.
  • Rekenkamers helpen de gemeenteraad/provinciale staten/het algemeen bestuur door bijvoorbeeld kennis te verzamelen, beleid te evalueren of te adviseren over (de aanpak van) maatschappelijke problemen.
  • De leden van de rekenkamer zijn onafhankelijk en mogen niet werken voor de gemeente/ provincie/waterschap waar ze in een rekenkamer zitten. Het verschilt per rekenkamer hoeveel mensen erin zitten en hoeveel geld er is voor onderzoek.
  • Meestal leidt onderzoek tot een rapport met conclusies en aanbevelingen voor hoe het (nog) beter kan. Dat rapport gaat naar de raad/staten/het algemeen bestuur. Die besluiten vervolgens welke gevolgen het onderzoek moet krijgen.

Meer weten?

Bekijk de animatie over rekenkamerwerk, grasduin door het Rekenkamerkompas met allerlei tips en voorbeelden of bekijk een aantal rekenkamerrapporten. Of mail naar info@nvrr.nl.