Mini-congres Handhavingsonderzoek

29 november 2019 13:30 - 16:45 |  Provinciehuis van de provincie Overijssel te Zwolle
Georganiseerd door: Kring Noord

Handhavingsonderzoek: uitdaging of blinde vlek?

Handhaving en gebrek aan handhaving krijgt regelmatig veel aandacht op de voorpagina van nationale, regionale en sociale media. Gemeenteraden worden verrast door de gevolgen van gebrekkige handhaving. Nederland wordt soms een narcostaat genoemd en volgens een rapport dat deze zomer werd gepubliceerd blijkt Amsterdam de criminaliteit niet meer in de hand te hebben. Gemeenten moeten daar beleid voor maken.

Opvallend genoeg besteden lokale rekenkamers weinig aandacht aan dit onderwerp. Begrijpelijk wellicht. Handhaving is nauwelijks terug te vinden op de begroting, verspreid over diverse beleidsterreinen en het college sust de raad graag dat handhaving slechts uitvoering is – en dus niet een zaak van de raad. Maar handhaving moet ook worden gecontroleerd. Gemeenteraden die dat niet doen, merken dat problemen met handhaving zich onverhoeds openbaren.

Op het NVRR-najaarscongres kunt u nagaan of uw rekenkamer(commissie) wellicht wat meer aandacht aan handhaving zou moeten besteden.

Omdat handhaving op veel terreinen speelt, ligt de focus op de openbare ordening taak van burgemeesters. Dit wordt al duidelijk bij de eerste inleiding van prof. mr. dr. Michael Vols (Rijksuniversiteit Groningen) die dit onderwerp zal behandelen. 

Aansluitend kunt u kiezen uit drie workshops. Annelies Kruize (Intraval) presenteert de resultaten van een rekenkameronderzoek naar Naleving en Handhaving Drank en Horecawet. Daniëlle van der Wiel, Rosalie Joosten en Annemerieke van der Veer presenteren de resultaten van een rekenkameronderzoek in Amsterdam over de bijdrage van de gemeentelijke afdeling Handhaving aan de veiligheidsbeleving en Emilie Stumphius (Necker van Naem ) presenteert de voorlopige resultaten van de benchmark veiligheidsplannen en handhaving. Tijdens de workshops is er ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen verzorgt de afsluiter. Hij heeft meer dan 25 jaar als officier van justitie gewerkt.

Ledenvergadering

11.00 Algemene Ledenvergadering

Handhavingsonderzoek - uitdaging of blinde vlek?

12.00 - 13.30 Ontvangst met lunch
13.30 Opening
 
  • Plenaire opening door dagvoorzitter Ina Middelkamp 
  • Prof.dr. Michel Vols (Rijksuniversiteit Groningen: De openbare orde taken van de burgemeester: kaders, uitvoering en publieke verantwoording
  • Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen met 25 jaar ervaring als officier van justitie.
14.30 Workshops
 
  • Workshop 1: Naleving en Handhaving Drank en Horecawet met aandacht voor beleid voor jongeren onder de 18 jaar onder begeleiding van Annelies Kruize (Bureau Breuer)/Jorine de Muijnck (Intraval)

  • Workshop 2: Wat is de bijdrage van de gemeentelijke afdeling handhaving aan de veiligheidsbeleving in een vijftal Amsterdamse wijken? Begeleid door Danielle van der Wiel, Rosalie  Joosten en Annemarieke Veer (Rekenkamer Metropool Amsterdam)

  • Workshop 3: Over de benchmark veiligheidsplannen en veiligheidsbeleid van een tiental gemeenten in 2019 begeleid door Emilie Stumphius (Necker van Naem)

16.00 Plenaire afsluiting
 
  • Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen met 25 jaar ervaring als officier van justitie.
  • Uitreiking Goudvink (prijs beste rekenkamerrapport 2018)
16.45 Hapje, drankje, napraten

Inschrijfformulier