Mini-congres in het Noorden

29 november 2019 00:00 - 00:00 |  Provinciehuis Zwolle
Georganiseerd door: Kring Noord

Op 29 november organiseert Kring Noord in samenwerking met de ALV het mini-congres in het Noorden. Het onderwerp wordt: Handhaving en rekenkameronderzoek. Het doel van de bijeenkomst inzicht bieden aan leden van rekenkamers en andere belangstellenden in de taken en activiteiten van gemeenten ten aanzien van handhaving, dit om te kunnen dienen als mogelijk onderzoeksobject voor rekenkamers.

De locatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.