Symposium Waterkring

22 november 2019 10:30 - 15:00 |  Waterschap Zuiderzeeland, te Lelystad
Georganiseerd door: NVRR waterkring

De waterkring, het samenwerkingsverband van de rekenkamercommissies van de waterschappen, nodigt u uit voor haar jaarlijkse symposium op vrijdag 22 november, van 10.00 - 15.00. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, de colleges gevormd en de algemene besturen gaan besturen, is er tijd om stil te staan bij de werking en toegevoegde waarde van uw rekenkamers en/of rekenkamercommissies. Wat kunt u van ze verwachten en hoe kan dit instrument u helpen bij het uitvoeren van uw taak.

We hebben bijzondere gasten: de heer Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer, met een onschatbare hoeveelheid ervaring en inzicht op het gebied van onafhankelijk onderzoek. Ook hebben we de heer Rogier van de Sande Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland, tevens voorzitter van de Unie van Waterschappen bereid gevonden om meer te vertellen over de toegevoegde waarde van rekenkamers voor waterschappen.

Deze gastsprekers zijn op zichzelf al de moeite waard om het symposium te bezoeken, maar hoogstwaarschijnlijk zal er ook nog een derde interessante spreker een verhaal houden. Uiteraard is er uitgebreid tijd om ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Het wordt een mooi interactief programma. De exacte locatie volgt nog, maar dit zal zeker ergens in het midden van het land worden.

Voor meer informatie over rekenkamercommissies bij waterschappen, bekijk dit filmpje:


Meer informatie